Ohjaus- ja koulutustoiminta

Järjestämme ohjaus- ja koulutustilaisuuksia mm. jalkojen omahoidosta eri asiakasryhmille sekä terveydenhuollon henkilöstölle. Tavoitteena on alaraajojen ja erityisestä jalkaterien toimintojen sekä liikuntakyvyn säilyttäminen ja edistäminen.